Latihan Peribahasa Dalam UPSR

Penggunaan peribahasa amat penting dalam kehidupan. Soalanperibahasa juga merupakan soalan yang penting dalam KertasPemahaman Bahasa Melayu UPSR.

Berikut merupakan latihan-latihan peribahasa yang dapat membantupara murid khususnya murid tahun enam sebagai persediaan atauulangkaji menghadapi peperiksaan UPSR yang akan datang.

 

 

廣告-請繼續往下閱讀

 

 

 

 

廣告-請繼續往下閱讀

 

 

 

 

廣告-請繼續往下閱讀

Simpulan Bahasa

 

Simpulan bahasa merupakan ungkapan yang telah mantap danmempunyai maksud yang khusus. Simpulan bahasa adalah kata-kataringkas atau rangkaian perkataan yang dirumuskan dalam susunantertentu yang membawa maksud tertentu. Maksudnya terdapat daripadaapa yang tersirat atau tersembunyi, bukan daripada yang tersuratatau nyata. Ringkasnya, erti simpulan bahasa berlainan daripadaperkataan yang digunakan.

 

 

 

Bagi guru-guru pula tajuk Peribahasa merupakan tajuk yangpenting, dan perlu difahami oleh semua murid, disebabkan ia jarangdiguna dalam kehidupan seharian, ada peribahasa yang hampirdilupakan oleh kita.

 

廣告-請繼續往下閱讀

 

 

 

 

廣告-請繼續往下閱讀

 

 

 

 

廣告-請繼續往下閱讀

 

 

 

廣告-請繼續往下閱讀

Semoga maklumat yang dikongsikan ini dapat membantu para muriddalam menghadapi UPSR yang akan tiba...